Olivin / Greenlightning

Olivin är en basisk eruptiv bergart bestående av magnesium-järn-silikat.

Torrsiktning sker till olika graderingar, vilka är framställda och utvecklade för att ge så effektivt blästringsresultat som möjligt. Den färdiga produkten har koncentrerade siktkurvor och jämn korngradering.

Olivin är lämplig för vattenskärning, alla typer av fristråleblästring och används med fördel vid blästring av rostfritt och aluminium.

Produktblad
Säkerhetsdatablad
Dela