Blästermedel

Aluminiumoxid

Detta är ett mycket hårt blästermedel som bl.a. används vid blästring av rostfritt Stål. Mest används det inom stenindustrin vid framställning av grav vårdar. Det är återvinningsbart. Det kan användas både vid tryckmatade och vacuumsystem. Om korunden är aluminiumbaserad kan den med fördel användas där inslag av järn i blästermedlet inte kan tolereras. (A-korund). Om inslag av järn kan tolereras finns en billigare korund. (F-korund). Korunden är inte hygroskopisk och är inte förenad med silikosfara vid blästring. Korunden är som sagt mycket hård – mycket hårdare än metalliska material – och spröd. Den är mycket effektiv och man får ingen kallhamringseffekt. Hårdhet 9,0 MOHS. ISO 9002 godkänt. Specifik vikt 1,5 – 1,8 kg/dm3. Kan cirkuleras 5 – 25 ggr. Dammbildningen är minimal.


 Ladda ner produktblad här

 Ladda ner säkerhetsdatablad här


 

 


Stenungsunds Industrisand AB Tel växel: 0303-880 60
Stenunge väg 23 Fax: 0303-77 10 10
444 31 Stenungsund E-post: info eller förnamn + @industrisand.se