Butiken / Skydd

Personligt skydd handlar i första hand om dig, din säkerhet och ditt välbefinnande. Därför är det självklart att du både kan och bör påverka valet av den utrustning du behöver.

Vår uppgift är att kunna erbjuda lösningar som underlättar ditt val och ökar möjligheten till hela, friska och trygga människor på arbetsplatsen.

Vi erbjuder ett stort skyddssortiment från flera av de ledande märkena avseende personligt skydd.

 
 
 

 


 


Hjälmar

På många arbetsplatser är huvudskydd obligatoriskt och skyddshjälmen är den vanligaste formen av skyddsutrustning, som bärs av miljoner människor varje dag. För olika arbetssituationer kan hjälmar förses med olika tillbehör som kompletterar skydds-faktorn eller underlättar i arbetet.
 


Hörselskydd

Buller definieras oftast som oönskat ljud. Exponering för buller kan leda till olika effekter, beroende på bullernivå. Hög nivå kan skada din hörsel. Valet av hörsel-skydd är individuellt. Att välja själv är bästa garantin för frekvent användning. Så länge hörselskydden uppfyller säkerhetskraven är det upp till användaren att göra det slutliga valet.

 


Andningsskydd

Det finns olika typer av andningsskydd.

Filterskydd:omgivningens luft passerar genom ett filter. Filterskydd kan vara ansiktsmasker: hel- eller halvmasker med utbytbara filter eller mask av filtermaterial. Den senare kallas också ibland filtrerande halvmask (FF= Filtering Facepiece). Filtermasker är ibland försedda med utandningsventil.


Handskar

Oskyddade händer utsätts för många faror som kan orsaka skär-, kross-, kärl- och nervskador. Skador på händerna kan också orsakas av hetta och kyla. Kemikalier kan orsaka t ex frätskador därför är det viktigt att du alltid väljer handskar som är avsedda för just dina arbetsuppgifter.


Skor

Fötterna är det av kroppens instrument de flesta av oss använder allra mest. Att välja rätt skor för dina fötter och för olika förhållanden är en viktig del av säkerheten i arbetet.

En yrkessko skall inte bara ge ett gott skydd mot skador. Den måste också kännas skön och behaglig efter en lång arbetsdag.


Stenungsunds Industrisand AB Tel växel: 0303-880 60
Stenunge väg 23 Fax: 0303-77 10 10
444 31 Stenungsund E-post: info eller förnamn + @industrisand.se