Aluminiumoxid

Detta är ett mycket hårt blästermedel som bland annat används vid blästring av rostfritt Stål. Det är återvinningsbart och kan användas i både tryckmatade- och vacuumsystem.

Aluminiumoxiden är inte hygroskopisk och är inte förenad med silikosfara vid blästring. Aluminiumoxiden är som sagt mycket hård – mycket hårdare än metalliska material – och spröd. Den är mycket effektiv och man får ingen kallhamringseffekt.

Hårdhet 9,0 MOHS.

Specifik vikt 1,5 – 1,8 kg/dm3. Kan cirkuleras 5 – 25 ggr. Dammbildningen är minimal.

Dela