Stålsand runt / kantigt

Stålsand finns både som shot (runda) och grit (kantiga) i olika storlekar. Specifik vikt c:a 3,5 kg/dm3. Den runda Stålsanden (shot) lämpar sig bäst för blästerautomater av olika slag, t.ex. slungbläster.

Den kantiga (grit) stålsanden är ett idealiskt blästermedel för tryckmatade blästersystem. Detta är ett vanligt blästermedel vid fristråleblästring med återvinning.

Stålsand är framställt av smält järn. Det är ett hårt och prisvärt blästermedel som får nya skarpa kanter då det bryts ned. Det är ett effektivt blästermedel som ger en silverskimrande finish och skarp ytråhet på det blästrade föremålet.

Dela