Glaspärlor

Glas är ett blästermedel i form av mycket små glaspärlor.

Detta blästermedel används för bland annat rengöring, putsning, polering, och formrengöring inom glas-, gummi- och plastindustrin. Alla beläggningar avlägsnas utan att någon åverkan görs på den blästrade ytan. Man skall dock beakta den kulhamringseffekt som finns, vilken gör att tunna plåtar kan böjas. I bland söker man just denna effekt för undvika metalltrötthet. Kulhamringseffekten (shot-peening) används för att stärka ett föremåls yta genom att den hamras och sammanpressas. På så vis ökar man utmattningshållfastheten hos komponenter utsatta för dynamisk belastning.

Glaspärlorna framställs av sodaglas med ett minimum av fritt järn. Glaspärlor kan användas i samtliga sugmatade blästerskåp och blästerautomater. Även tryckmatade skåp kan användas då intensifierad “peeningseffekt” önskas.

Dela