OK-Grit

Är det bästa alternativet för rengöring samt rost- och färgborttagning. Det är särskilt lämpligt för plåt- och järnkonstruktioner.

OK-Grit ger en bra yta för vidare ytbehandling (även för metallisering) blästringsegenskaperna är mycket goda. OK-Grit ger en bra profil för fortsatt ytbehandling genom sin hårdhet, sin kantighet och höga specifika vikt. Blästermedlet innehåller inte fri kvarts. M.a.o. är de av kvartsdamm förorsakade hälsoriskerna minimerade vid blästring med OK-Grit.

OK-Grit har låg dammbildning och dessutom lägger sig dammet snabbt genom blästermedlets höga specifika vikt, vilket också bidrar till bättre sikt än motsvarande blästermedel även vid blästring inne i behållare. Specifik vikt c:a 2,1 kg/dm3. Kan cirkuleras 2–4 ggr.

Dela